Sâmbătă, 11 aprilie

MERGI CU PUTEREA PE CARE O AI!

Domnul S-a uitat la el şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai
şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit Eu?”
(Judecătorii 6:14)

Trecuseră șapte ani de când amaleciții și madianiții oprimau poporul Israel. Le
furau recoltele, le distrugeau locuințele și le ucideau tinerii. Cu fiecare zi ce
trecea, israeliții erau mai săraci. Fără o bună organizare, se simțeau fără apărare în
fața unei armate bine antrenate. Disperați, au ridicat glasul către Dumnezeu pentru
a-I cere ajutorul. Aveau nevoie de un conducător. Dumnezeu îl reperase deja.
Era vorba de Ghedeon, care „plănuia în mintea lui cum s-ar putea frânge jugul
asupritorului” (Patriarhi și profeți, p. 515).
Biblia prezintă un dialog între Îngerul Domnului și Ghedeon (Judecătorii 6:11-
16), care este, de fapt, un dialog între Dumnezeu și poporul Său oprimat, o expresie
a gândirii credinciosului aflat în momente de incertitudine și nesiguranță. Și, mai
mult, reprezintă reflecția rezultată din confruntarea dintre porunca imperioasă a
lui Dumnezeu și credința oscilantă care tinde să Îl evite. Inima dialogului se află
în versetul 14 și conține patru idei diferite: Dumnezeu îl interpelează pe Ghedeon
(„Domnul S-a uitat la el şi a zis”), îi dă o poruncă cu caracter urgent („izbăveşte pe
Israel din mâna lui Madian”), îl face să își dea seama de puterea pe care o are („du-te
cu puterea aceasta pe care o ai”) și îi face o promisiune („oare nu te trimit Eu?”).
Dumnezeu nu rămâne niciodată surd la luptele noastre interioare. Ne privește
și vrea să fie interlocutorul nostru personal. Destul de des, răspunsul Său este o
poruncă: „Du-te!” Este un fel de imbold dat voinței noastre, paralizată de apatie sau
neputință, un stimul și o promisiune față de sentimentele noastre de dezamăgire.
„Du-te cu puterea aceasta pe care o ai”, ne îndeamnă El. Dar care este puterea noastră?
Puterea noastră se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu, această sabie cu două
tăișuri, pe Evanghelia veșnică, această putere a lui Dumnezeu de a mântui, pe Isus
Hristos, care este Dumnezeu în și cu noi, pe puterea harului care ne reabilitează și ne
transformă, pe preafericita speranță care luminează prezentul și viitorul și pe Duhul
Sfânt, care ne face capabili și ne susține.
Dumnezeu ne garantează conducerea și ajutorul Său. Ne spune că luptele noastre
sunt ale Lui, că jocul este dirijat de El, care construiește strategia de urmat, garantându-
ne victoria finală. Suntem tentați să credem că nu stă în puterea noastră să facem
ceva pentru Dumnezeu? Să nu ne înșelăm. Pentru El, fiecare este un element fundamental
care să proclame Cuvântul Său în vremurile de azi. Să acceptăm chemarea
Lui și să fim deciși să Îi urmăm indicațiile.
Soarele apune: B 19:55, CT 19:45, IS 19:53, MS 20:04, SM 20:13, DJ 20:04, AR 20:17

Leave a Reply