Vineri, 17 aprilie

CUM TREBUIE SĂ NE EDUCĂM COPIII

Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău,
ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut?
(Judecătorii 13:12)

Manoah și soția sa Îl rugaseră de multe ori pe Domnul să îi elibereze de opresiunea
filistenilor, iar Dumnezeu le-a răspuns încredințându-le responsabilitatea
de a-l crește și de a-l educa pe următorul judecător al lui Israel. Este evidentă
preocuparea acestor părinți de a respecta cu fidelitate porunca Domnului. Dornic
să audă personal mesajul divin, Manoah s-a rugat ca Îngerul să revină și să repete
instrucțiunile. La fel ca pe vremea lui Manoah, și astăzi copiii noștri trebuie să fie
crescuți sub privirea Cerului, pentru că ei sunt o moștenire care vine de la Dumnezeu
(Psalmii 127:3).
Răspunsul Îngerului Domnului stabilea că mama și fiul se vor abține de la băuturi
alcoolice și de la alimente necurate, pentru că băiatul urma să fie consacrat ca
nazireu dinainte de nașterea sa (Judecătorii 13:7; 14). Nazireatul presupunea luarea
unui angajament de consacrare lui Dumnezeu, temporar sau pe viață, în vederea
împlinirii unei misiuni. Nazireul nu trebuia să își taie părul și nici să se apropie de
un cadavru. Era un fel de preot laic. Este evident că Samson, devenit adult, nu a respectat
întotdeauna jurământul nazireatului.
Biblia oferă un întreg program de educare. Dumnezeu ne dă prin ea instrucțiuni,
sfaturi, porunci, exemple de educare a copiilor. Pentru ei, căminul și școala sunt
alma mater, sufletul de la care se încarcă, matrița care dă formă personalității și caracterului.
Shema pe care evreii trebuiau să o recite de trei ori pe zi privind spre Ierusalim
pur și simplu spune: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul
Domn. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău
şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima
ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când
vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula” (Deuteronomul 6:4-7).
Această Shema este unul dintre motivele pentru care raporturile dintre membrii
familiilor evreiești sunt excelente, chiar și în zilele noastre. În aceeași ordine de idei,
profetul Maleahi anunța o reformă specială la acest capitol, în rândurile familiei adventiste,
înainte ca ziua cea mare și înfricoșată a Domnului să sosească (Maleahi
4:5-6). La rândul său, Ellen White a consacrat familiei creștine și educării copiilor
2 500 de pagini din scrierile sale.
Să Îi cerem astăzi Domnului să ne învețe cum putem să ajutăm alte persoane să
se apropie de El. Slujirea noastră este foarte importantă.
Soarele apune: B 20:03, CT 19:52, IS 20:01, MS 20:12, SM 20:21, DJ 20:12, AR 20:25

Leave a Reply