["error","Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons."]
January 11, 2019, 7:07 am
Az élő vízből másoknak

„Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.” ... See more

„Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.” ... See more

January 11, 2019, 7:06 am
Avram – chemat la binecuvântare

Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din tara ta, din rudenia ta si din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare si te voi binecuvânta: îti voi ... See more

Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din tara ta, din rudenia ta si din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare si te voi binecuvânta: îti voi ... See more

January 11, 2019, 7:06 am
Secretara

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. – Ieremia 29:11 Pentru mine şi pentru ... See more

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. – Ieremia 29:11 Pentru mine şi pentru ... See more

January 11, 2019, 7:06 am
Dincolo de cer

Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și ... See more

Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și ... See more

January 11, 2019, 7:06 am
Rugăciuni de formă și rugăciuni ale credinței

Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. (Matei 6:7) Sunt două feluri de rugăciuni – ... See more

Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. (Matei 6:7) Sunt două feluri de rugăciuni – ... See more

January 10, 2019, 7:02 am
A szívünkben lévő kovász

„És ismét monda: Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.” (Lk 13:20-21) Ez a ... See more

„És ismét monda: Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.” (Lk 13:20-21) Ez a ... See more

January 10, 2019, 7:02 am
Exemple remarcabile de rugăciune

Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. (Ioan 15:7) Rugăciunea reprezintă mijlocul prin care se obțin binecuvântări care ... See more

Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. (Ioan 15:7) Rugăciunea reprezintă mijlocul prin care se obțin binecuvântări care ... See more

January 10, 2019, 7:02 am
Safari

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc^tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare. – Isaia 41:10 Era ... See more

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc^tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare. – Isaia 41:10 Era ... See more

January 10, 2019, 7:02 am
Noe – nonconformistul supraviețuitor

Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Geneza 6:9 Noe mergea împotriva curentului zilelor sale. El căuta lucruri pe care oamenii din jurul său ... See more

Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Geneza 6:9 Noe mergea împotriva curentului zilelor sale. El căuta lucruri pe care oamenii din jurul său ... See more

January 10, 2019, 7:02 am
Ești în atenția Sa

Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și ... See more

Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și ... See more

« 1 of 7 »