3. Daniel și Apocalipsa, autor Uriah Smith

Trebuie să studiem mai îndeaproape Cuvăntul lui Dumnezeu; trebuie să ne îndreptăm atenția așa cum nu am mai făcut-o pănă acum asupra cărților Daniel și Apocalipsa. S-ar putea să avem mai puțin de zis în ceea ce privește puterea Romei și papalitatea, dar noi trebuie să ne îndreptăm atenția asupra a ceea ce au zis profeții sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. Atăt  în modalitatea de transmitere a profeției cât șiîn privința evenimentelor înfățișate, Duhul Sfănt a prezentat lucrurile într-o asemenea manieră încăt să ne arate clar că trebuie să trecem în plan secundare agenții umani, ascunși în Hristos și să înălțăm pe Domnul Cerurilor și Legea Sa.