Aceasta este marea lucrare ce stă în faţa noastră. Bisericii lui Hristos îi este încredinţată o lucrare care angajează interesul şi activitatea Cerului. Domnul Isus a zis: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.“ Lucrarea pentru timpul nostru este însoţită de aceleaşi dificultăţi pe care Isus a fost nevoit să le întâmpine şi de aceleaşi dificultăţi pe care au fost nevoiţi să le biruiască reformatorii din toate veacurile, iar noi trebuie să ne punem voinţa de partea lui Hristos şi să înaintăm cu o încredere neclintită în Dumnezeu.

 

Codul Fiscal vă permite acest lucru, iar donaţia dumneavoastră nu vă costă nimic.
Potrivit art.8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condiţiile legii. Potrivit art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind Sponsorizarea scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
  1. a) 3‰ din cifra de afaceri; 
  2. b) 20% din impozitul pe profit datorat
Procedura este simplă: se calculează suma aferenta celor 20% din impozitul pe profit al companiei şi se încheie un contract de sponsorizare cu Asociatia Chemați pentru a vesti Evanghelia,
Cheltuielile sunt deductibile, deci costurile pentru companie sunt zero.
Exemplu: 
O societate realizează profit de 100.000 lei
Impozitul pe profit datorat statului: 100.000*16/100=16.000 lei
20% din impozitul pe profit datorat: 16.000*20%=3.200 lei (valoarea deductibilă a sponsorizării)
Sponsorizarea este total deductibila din impozit, dacă se încadrează în limitele impuse de codul fiscal (să nu fie mai mare de 3% din CA şi 20% din impozit)
Direcţionaţi 20% din impozitul pe profitul companiei dumneavoastră către Asociatia Chemați pentru a vesti Evanghelia, prin încheierea unui contract de sponsorizare.
————————————————————————————

Direcţionaţi 20% din impozitul pe profitul companiei dumneavoastră către Asociatia Chemați pentru a vesti Evanghelia, prin încheierea unui contract de sponsorizare.

 

Poți face donații direct în contul asociației Chemați pentru a vești Evanghelia, deschis la Banca Transilvania, Buzău:

USD: RO72BTRLUSDCRT0465010101

EURO: RO68BTRLEURCRT0465010101

LEI: RO21BTRLRONCRT0465010101

Cod fiscal asociație: 40100807
Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22

Dacă vrei să faci o donație de altă natură sau dorești să te implici în acest proiect oferindu-ți timpul,  cunoștințele și energia, contactează-ne online sau telefonic:
vestievanghelia@gmail.ro
+40 723 872 761 – 0764 144 414