Efeseni 6:15 “Având picioarele încălțate cu râvna evangheliei.

,, Evanghelia este un mesaj de pace. Creștinismul este un sistem, care, dacă este primit și ascultat, va răspândi pace, armonie și fericire pe tot pământul. Religia lui Hristos va unii în strânsă frăție pe toți cei care acceptă învățăturile sale.”

Lumina adevarului trebuie sa stralucească în lume. Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și țin poruncile lui sunt chemați în acest război agresiv, nu unul împotriva celuilalt, ci împotriva oștii inamice invizibile. Armura nu se poate da la o parte. Cei care pretind a fi ucenicii lui Hristos să nu se simtă niciodată ușurați de datoria lor bisericească,  de a nu face nimic pentru a salva ființele omenești căzute și a le aduce înapoi la ascultare….

,,Unde sunt bărbații și femeile care se vor unii cu acești mesageri cerești? Unde sunt cei care își vor folosi capacitățile lor în cooperare cu puterea divină?

Matei 10:32,33

32 De aceea , pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri;

 Luca 12:8; Rom 10:9; Rom 10:10;  Apoc 3:5;

33 dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.

Ucenicia creștină nu este o chestiune simplă, o promisiune teoretică fără un angajament practic. A-l urma pe Isus necesită negarea intereselor personale și a preocupărilor și implicarea deplină în serviciul Stăpănului. Din păcate, mulți creștini nu sunt dispuși să practice o astfel de renunțare de sine; ci ei doresc să continue în felul lor. Nu toți sunt pregătiți să dedice tot ce sunt și au Domului. Este timpul ca poporul lui Dumnezeu să redescopere ceea ce înseamnă adevărata ucenicie, să pună propriile interese pe locul al doilea și să-L urmeze pe Maestru, așa cum a spus Isus: ,,Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze (Luca 9:23)