Joi, 23 aprilie ESTE AICI UN BĂIAT

Joi, 23 aprilie ESTE AICI UN BĂIAT

Joi, 23 aprilie

ESTE AICI UN BĂIAT

Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis: „Este aici
un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar ce sunt acestea la atâţia?”
(Ioan 6:8-9)

Se întâmpla în luna martie, într-un minunat loc înverzit de pe malul de est al
Mării Galileei. La orizont, către nord, se vedeau vârfurile înzăpezite ale muntelui
Hermon. Totul era frumos și liniștit. Dar odihna pe care o căutau Isus și
ucenicii s-a încheiat brusc odată cu sosirea a mii de oameni, veniți de peste tot.
Isus S-a ocupat de ei cu cea mai mare grijă de-a lungul întregii zile, până s-a făcut
târziu. Ucenicii I-au cerut Domnului să trimită oamenii să își cumpere de mâncare.
Dar El le-a răspuns: „Dați-le voi să mănânce.” Noi? Ce ironie! Cum? Ce? Aveau
doar două sute de dinari în pungă și erau insuficienți pentru a cumpăra pâine ca să
hrănească o mulțime. Atunci a apărut Andrei cu un băiat care era dispus să împartă
cele cinci pâini și doi pești pe care îi avea. Acest băiețel a lăsat tot ce avea în mâinile
Învățătorului. Isus a binecuvântat alimentele, le-a împărțit și le-a dat ucenicilor
pentru ca ei să le distribuie asistenței. Copilul a fost martorul acestui miracol. Ce
minune! Conținutul trăistuței lui a servit ca hrană pentru mai mult de cinci mii de
persoane și resturile au umplut douăsprezece coșuri. Nimic nu s-a pierdut!
Da, iată că un băiețel L-a scos pe Isus din încurcătură, la fel ca și pe ucenicii
dezorientați de-a binelea. Mulți oameni cred că nu trebuie să se țină cont de copii
și de tineri la evenimentele notabile și cu atât mai puțin să le fie încredințate
responsabilități care au o anumită importanță. Dar Isus nu a gândit așa. El Însuși
a început să ia parte la „lucrările Tatălui Său” pe când avea doar doisprezece ani.
A făcut minuni importante pentru copii, i-a binecuvântat pe micuții aduși la El de
mamele lor, mustrându-i pe ucenicii care voiau să îi îndepărteze. Și la intrarea Sa
triumfală în Ierusalim a fost primit de mulți tineri care au strigat în templu: „Osana,
Fiul lui David”, favorizând indignarea conducerii sacerdotale evreiești (Matei 21:15).
Relatarea despre înmulțirea pâinilor și a peștilor ne amintește importanța copiilor
și tinerilor care pun tot ce au la dispoziția lui Isus, importanța a ceea ce sunt și
pot deveni prin Providența divină. Înțeleptul a spus cu mult timp în urmă: „Copilul
lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană” (Proverbele
20:11).
Și noi putem lăsa la dispoziția lui Isus tot ce avem mai bun. Și El va înmulți toate
acestea pentru a binecuvânta viețile multor oameni

Miercuri, 22 aprilie PASTORE, DVS. MĂ VEŢI CUNUNA!

Miercuri, 22 aprilie PASTORE, DVS. MĂ VEŢI CUNUNA!

Devotionalul de dimineata

Miercuri, 22 aprilie

PASTORE, DVS. MĂ VEŢI CUNUNA!

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze
şi, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
(Proverbele 22:6)

La Colegiul Adventist din Sagunto exista o tradiție frumoasă. La sfârșitul fiecărui
an școlar, se celebra o ceremonie de botez în aer liber, în baptisteriul exterior
săpat în stâncă, între pini și arbori de carob, înconjurat de flora mediteraneeană
de plante aromatice: cimbru, rozmarin și lavandă.
La sfârșitul anului academic 1983, grupul de candidați la botez era numeros.
Dintre ei făcea parte și Cristina, o fată de unsprezece ani. Era fiica unor angajați ai
colegiului și îmi ceruse cu insistență ca eu să fiu cel care o botează. Era o fetiță veselă,
spontană, plină de viață, inteligentă și pioasă. La ieșirea din apa botezului, în tunica
udă leoarcă și cu părul negru căzându-i pe spate, Cristina, emoționată de ceea ce
tocmai realizase, m-a privit cu o figură inocentă care exprima o fericire imensă. Și,
toată numai zâmbet, îmi zise cu o anumită candoare, nelipsită totuși de siguranță:
„Pastore, dvs. mă veţi cununa.” Au trecut șaisprezece ani și fetița Cristina a crescut.
Și-a terminat studiile universitare și își practica profesia de învățătoare într-o
școală publică din oraș. Era o membră activă și responsabilă a bisericii locale. A
făcut cunoștință cu Gerson, un tânăr adventist de la biserica din Barcelona, cu care
s-a logodit și urma să se căsătorească. Într-o dimineață din ianuarie 1999, telefonul
a sunat în biroul meu din Berna, Elveția, și o voce de femeie mi-a spus în spaniolă:
„Pastore, sunt Cristina. Mă căsătoresc.” Şi i-am căsătorit chiar în locul unde ea făcuse
legământ cu Domnul prin botez. Acolo, familia, prietenii, frații și pastorul care a
botezat-o fuseseră cu toții martori ai jurămintelor de dragoste și de sfânt angajament
față de Dumnezeu, Dumnezeul copilăriei și tinereții ei.
Textul din această dimineață este o poruncă divină însoțită de o făgăduință minunată.
Educația creștină dată în primii ani în cămin, la biserică și la școală lasă
urme de neșters în sufletul copiilor și tinerilor noștri. Lucrarea mântuitoare pe care
o realizează părinții și educatorii primește o binecuvântare specială din partea lui
Dumnezeu, care o însoțește și o face roditoare. Și, cu toate că timpul trece, cu toate
că roata vieții se tot învârte și circumstanțele personale se schimbă, „obiceiurile
corecte, virtuoase și hotărâte luate în tinerețe vor modela caracterul și, ca regulă
generală, vor marca direcția de conduită a individului pe tot parcursul vieții sale”
(Semnele timpului, 11 octombrie 1910).
Ați semănat sămânța bună a Evangheliei în inima vreunui copil? Mai devreme
sau mai târziu, ea va produce un fruct suculent

Marți, 21 aprilie CEA MAI MARE DINTRE MINUNILE LUI ISUS

Marți, 21 aprilie CEA MAI MARE DINTRE MINUNILE LUI ISUS

Devotionalul de dimineata

Marți, 21 aprilie

CEA MAI MARE DINTRE MINUNILE LUI ISUS

Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză
şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.”
(Ioan 11:44)

Învierea lui Lazăr este recunoscută de Ellen White ca fiind „cea mai minunată
lucrare”, „cea mai puternică dovadă a naturii Sale divine” (Hristos, Lumina lumii,
pp. 446, 450). Minunata relatare din Ioan 11 conține trei imperative emfatice și
semnificative. Două dintre ele se adresează bisericii; cel mai vehement se adresează
defunctului. Aceste porunci privesc viața spirituală a celor care sunt morți față
de Evanghelie, restituirea lor familiei şi bisericii:
„Daţi piatra la o parte.” Chiar dacă este sigur că Hristos este singurul care poate
da viața, trebuie să poată conta pe colaborarea noastră pentru a-și pregăti acțiunea.
Această piatră care ține un număr semnificativ de credincioși în mormânt este cea
care ne face să credem că nu putem face nimic pentru acești morți vii. Este piatra
disprețului nostru sau a condamnării din partea noastră. Este piatra indiferenței sau
intoleranței noastre. Poate fi și piatra orgoliului nostru, care nu este dispus să plece
în căutarea lor.
„Lazăre, vino afară!” Cei care trăiesc astăzi departe de biserică nu sunt străini de
vocea lui Hristos. Păstrează în ei sămânța vieții, pentru că au fost prieteni ai lui Isus.
Tot ce trebuie este să se trezească la auzul chemării vocii Lui. Aceeași putere care
va traversa lumea tăcerii la învierea din ziua sfârșitului se poate face auzită astăzi în
lumea tăcerii celor morți spiritual. Și strigătul Prințului vieții, care găsește ecou în
sufletul adormit al lui Lazăr, poate rezona cu cel al prietenului tău, al fiului tău, al
fiului meu și îi poate scoate din mormânt.
„Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.” Hristos le-a dat viață. Au ieșit din mormânt,
dar încă poartă ștergarul și fâșiile de defuncți. Reminiscențe ale vieții lor în lume: aspect,
obiceiuri, o voință slabă și vulnerabilă, prietenii. Toate sunt aspecte de care trebuie
să îi ajutăm să se despartă. Este o lucrare a dragostei, a înțelegerii, a răbdării. Să
îi lăsăm să meargă, să nu îi punem în carantină, să nu îi arătăm cu degetul din cauză
că au fost printre cei morți. La fel ca Lazăr, sunt vii pentru că au fost răscumpărați
dintre cei morți!
Dumnezeu ne poate înnoi astăzi viața spirituală, ne poate scoate din letargia în
care ne scăldăm și ne poate reînvia dorințele misionare.

Luni, 20 aprilie TÂNĂRUL ABSALOM ESTE ÎN PACE?

Luni, 20 aprilie

TÂNĂRUL ABSALOM ESTE ÎN PACE?

Împăratul a zis lui Cuşi: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?” Cuşi a răspuns:
„Ca tânărul acesta să fie vrăjmaşii domnului meu, împăratul, şi toţi cei ce se ridică
împotriva ta ca să-ţi facă rău!” Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia
de sus a porţii şi a plâns. Pe când mergea, zicea: „Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul
meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!”
(2 Samuel 18:32-33)

Rar se face referire la David ca tată. Ce dragoste profundă față de Absalom și
câtă preocupare a arătat pentru siguranța acestui fiu rebel, care a provocat un
război civil! Unul dintre cele mai dramatice episoade ale istoriei lui David a fost
momentul când Absalom a ridicat armele împotriva tatălui său. Cel mai valoros
războinic al lui Israel a trebuit să fugă plângând, atacat de un fiu răzvrătit! Înainte
de luptă, David le-a poruncit generalilor săi: „Pentru dragostea pe care o aveţi faţă
de mine, purtaţi-vă blând cu tânărul Absalom!” (2 Samuel 18:5). Însă lucrurile nu
s-au petrecut astfel. Absalom a murit în luptă de mâna lui Ioab, generalul armatei
lui David. Întotdeauna va exista un Ioab rece, calculat, judecător neînduplecat și
fără milă, care nu va ține cont de durerea pe care ne-o produc problemele copiilor
noștri. Când solii au venit să îi dea împăratului vestea cea rea, pentru rege singurul
lucru care conta era viața fiului său. Și când a aflat că e mort, a fost de neconsolat
până acolo încât „în ziua aceea, biruinţa s-a prefăcut în jale pentru tot poporul”
(2 Samuel 19:2).
Trăiesc copiii noștri în pace? Au pace tinerii noștri? Adevărul este că tineretul
adventist este partea din poporul lui Dumnezeu cea mai vulnerabilă la atacurile Satanei.
În Plângerile lui Ieremia, pierderea tinerilor poporului este un semn de durere
și ruină: „Vedeţi-mi durerea! Fecioarele şi tinerii mei s-au dus în robie. […] Fecioarele
şi tinerii mei au căzut ucişi de sabie” (Plângeri 1:18; 2:21). Însă există speranță, căci
Îngerul Domnului, pe când vorbea cu Zaharia, spune unui alt înger: „Aleargă de
vorbeşte tânărului acestuia” (Zaharia 2:4). Prin aceste cuvinte, tineretul este implicat
în restaurarea mesianică a Ierusalimului. Știm că Isus ne iubește copiii. Și cea mai
încurajatoare promisiune pe care o primim, ca părinți care, la fel ca David, am plâns
pentru copiii noștri, este cea oferită în Isaia, în mesajele mesianico-escatologice ale
cărții lui: „Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului şi mare va fi propăşirea fiilor tăi”
(Isaia 54:13).
Să ne rugăm astăzi Domnului pentru tinerii din biserica noastră.

Duminică, 19 aprilie LACRIMILE LUI ARMSTRONG

Duminică, 19 aprilie

LACRIMILE LUI ARMSTRONG

Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor şi părinţii sunt slava copiilor lor.
(Proverbele 17:6)

Lance Edward Armstrong s-a născut în 1971 în Austin, Texas, a supraviețuit
unui cancer, s-a căsătorit și a avut cinci copii. A câștigat de șapte ori consecutiv
Tour de France, între 1999 și 2005, și Premiul Prince des Sports d’Asturies, în 2000.
A devenit creatorul fundației pentru lupta împotriva cancerului „Livestrong”. Dar
în iunie 2012 a fost denunțat de unii dintre coechipierii săi, care l-au acuzat de
dopaj. Agenția americană antidoping (USADA) a luat o decizie fără precedent. Pe
10 octombrie al aceluiași an, această organizație a prezentat Uniunii Internaționale
de Ciclism (UCI) un raport în care Armstrong era acuzat că folosise cel mai sofisticat,
profesionalizat și eficace sistem de dopaj pe care sportul îl văzuse până
atunci. Pe 22 octombrie, UCI i-a dat o pedeapsă pe viață, retrăgându-i toate cele
șapte premii Tours de France și toate titlurile câștigate începând cu 1998.
Pe 14 ianuarie 2013, în timpul unui interviu cu faimoasa jurnalistă Oprah Winfrey,
Armstrong a recunoscut că folosise substanțe interzise și că se dopase pentru
a-și îmbunătăți performanța și pentru a obține cele șapte titluri. A mărturisit următoarele:
„Mă dopam din setea de a câștiga premii. […] Virusul dorinței de a câștiga
tot ce se putea câștiga s-a lipit de mine înainte de cancer și l-am extrapolat mai apoi
și la ciclism. […] Știu că oamenii nu mă vor crede, dar aș dori să îi rog să mă ierte pe
toți cei cărora le-am făcut rău.” Apoi Armstrong a vărsat câteva lacrimi. Jurnalista
l-a întrebat care era motivul pentru care mărturisea tocmai atunci. Și el a răspuns că
văzuse cum fiul său cel mai mare, în vârstă de 13 ani, îl apăra față de alte persoane
afirmând: „Ceea ce se spune despre tatăl meu nu este adevărat!” Și el a trebuit să îl
întrerupă, spunând: „Nu îmi lua apărarea, fiule, căci este adevărat.” Idolul decăzut
a recunoscut: „Prețul plătit de familia mea m-a determinat să încetez cu această
absurditate.” Interviul a fost devastator, la obiect și brutal.
„Cinstea copiilor sunt părinții lor”, spune înțeleptul. Lance Armstrong, cel mai
bun ciclist din lume, știa și el. Este motivul pentru care a pus punct unei istorii a
ipocriziei. Negase în fața lumii că se dopa. Dar în fața fiului său, un adolescent de
13 ani, a mărturisit adevărul și a plâns.
Dumnezeu nu ne abandonează atunci când eșuăm în fața copiilor și nu atingem
idealul de tată sau de mamă. Tatăl ceresc ne este alături pentru a ne ajuta să ne întărim
relațiile cu copiii noștri.
Să avem în vedere că nu putem obține succesul cu prețul sacrificării familiei.

Sâmbătă, 18 aprilie NU MUTA VECHILE HOTARE PUSE DE PĂRINŢII TĂI

Sâmbătă, 18 aprilie

NU MUTA VECHILE HOTARE PUSE DE PĂRINŢII TĂI

Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când
s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: „Am văzut la
Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă.” Tatăl său şi
mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul
nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?”
Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.”
(Judecătorii 14:1-3)

Hotarele au avut și continuă să aibă o mare importanță. Aveau rolul de frontieră
pentru a marca teritoriul unor localități și pentru a delimita două câmpuri
alăturate. Pentru a le stabili era suficient uneori să se tragă o brazdă de două ori
mai lată și să se pună o piatră la fiecare capăt. Mutarea sau înlăturarea hotarului
unei proprietăți a fost și a rămas un delict pedepsit de lege. Mai mult decât atât,
inviolabilitatea moștenirii primite de la părinți avea un caracter sacru. În Israel,
mutarea sau înlăturarea hotarelor moștenirii părintești era supusă unui blestem:
„Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!” (Deuteronomul 27:17).
Dar hotarele pot avea și o semnificație spirituală. Este vorba, printre altele, de
principiile morale și spirituale ale caracterului, de un stil de viață, de comportament,
de un anumit spirit critic care să ne prevină cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul
nostru, de reguli și semne ale unei apartenențe anume, pe care le moștenim de la
părinții noștri și pe care trebuie să le respectăm, deoarece, în anumite cazuri, aceste
hotare au fost puse cu sacrificii, renunțări, opoziție și sânge.
Samson, tânărul chemat în mod providențial să își salveze poporul din mâna
filistenilor, a primit de la părinți o educație aleasă, în acord cu principiile jurământului
de nazireu. Textul biblic spune că, după naștere, „copilul a crescut şi Domnul l-a
binecuvântat. Şi Duhul Domnului a început să-l mişte” (Judecătorii 13:24-25). Dar
Samson a mutat vechile hotare puse de părinții lui (Proverbele 22:28) frecventând
centrele de divertisment ale orașelor filistenilor, s-a lăsat cucerit de senzualitate, capriciu
care cere să fie repede satisfăcut. Consecințe: a profanat legătura lui sfântă
cu Dumnezeu și a banalizat sursa forței sale extraordinare. A început astfel o tristă
spirală de infidelități față de moștenirea părintească, infidelități care l-au condus la
un teribil dezastru personal. Ce nu a vrut să facă atât cât a fost în viață a trebuit să
împlinească în moarte (Judecătorii 16:30-31).
Nu este bine să disprețuim hotarele puse de înaintași, să ținem minte lucrul acesta.
Ele au fost așezate pentru că există în ceruri un Dumnezeu.

Soarele apune: B 20:04, CT 19:53, IS 20:03, MS 20:14, SM 20:23, DJ 20:13, AR 20:26

Soarele apune - SursSoarele apune - Ultima ordine mondiala - carti gratuite, retete veganea: Adi Kavazovichdqwalls.com
Soarele apune – Sursa: Adi Kavazovic, hdqwalls.com

Vineri, 17 aprilie CUM TREBUIE SĂ NE EDUCĂM COPIII

Vineri, 17 aprilie

CUM TREBUIE SĂ NE EDUCĂM COPIII

Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău,
ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut?
(Judecătorii 13:12)

Manoah și soția sa Îl rugaseră de multe ori pe Domnul să îi elibereze de opresiunea
filistenilor, iar Dumnezeu le-a răspuns încredințându-le responsabilitatea
de a-l crește și de a-l educa pe următorul judecător al lui Israel. Este evidentă
preocuparea acestor părinți de a respecta cu fidelitate porunca Domnului. Dornic
să audă personal mesajul divin, Manoah s-a rugat ca Îngerul să revină și să repete
instrucțiunile. La fel ca pe vremea lui Manoah, și astăzi copiii noștri trebuie să fie
crescuți sub privirea Cerului, pentru că ei sunt o moștenire care vine de la Dumnezeu
(Psalmii 127:3).
Răspunsul Îngerului Domnului stabilea că mama și fiul se vor abține de la băuturi
alcoolice și de la alimente necurate, pentru că băiatul urma să fie consacrat ca
nazireu dinainte de nașterea sa (Judecătorii 13:7; 14). Nazireatul presupunea luarea
unui angajament de consacrare lui Dumnezeu, temporar sau pe viață, în vederea
împlinirii unei misiuni. Nazireul nu trebuia să își taie părul și nici să se apropie de
un cadavru. Era un fel de preot laic. Este evident că Samson, devenit adult, nu a respectat
întotdeauna jurământul nazireatului.
Biblia oferă un întreg program de educare. Dumnezeu ne dă prin ea instrucțiuni,
sfaturi, porunci, exemple de educare a copiilor. Pentru ei, căminul și școala sunt
alma mater, sufletul de la care se încarcă, matrița care dă formă personalității și caracterului.
Shema pe care evreii trebuiau să o recite de trei ori pe zi privind spre Ierusalim
pur și simplu spune: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul
Domn. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău
şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima
ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când
vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula” (Deuteronomul 6:4-7).
Această Shema este unul dintre motivele pentru care raporturile dintre membrii
familiilor evreiești sunt excelente, chiar și în zilele noastre. În aceeași ordine de idei,
profetul Maleahi anunța o reformă specială la acest capitol, în rândurile familiei adventiste,
înainte ca ziua cea mare și înfricoșată a Domnului să sosească (Maleahi
4:5-6). La rândul său, Ellen White a consacrat familiei creștine și educării copiilor
2 500 de pagini din scrierile sale.
Să Îi cerem astăzi Domnului să ne învețe cum putem să ajutăm alte persoane să
se apropie de El. Slujirea noastră este foarte importantă.
Soarele apune: B 20:03, CT 19:52, IS 20:01, MS 20:12, SM 20:21, DJ 20:12, AR 20:25

Joi, 16 aprilie EU ŞI CASA MEA VOM SLUJI DOMNULUI

Joi, 16 aprilie

EU ŞI CASA MEA VOM SLUJI DOMNULUI

Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau
dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor
amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.
(Iosua 24:15)

Cuvintele de despărțire au fost întotdeauna foarte importante, mai ales cele
de adio rostite de cineva important. Să medităm astăzi asupra ultimelor cuvinte
pe care le-a adresat Iosua poporului Israel odată ce cucerirea s-a terminat,
teritoriul s-a împărțit și viața cotidiană s-a instituit în ţara promisă, populată încă
de canaaniți. În cele din urmă, cuvintele păstrate de textul nostru sunt un ecou
îndepărtat al celor pe care Moise însuși le-a rostit înainte de a muri: „Iau azi cerul
şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea
şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta” (Deuteronomul
30:19). Ambii insistă asupra importanței alegerii între loialitate și răzvrătire,
ascultare și neascultare, binecuvântare și blestem.
Cred că Iosua adaugă ceva semnificativ: asentimentul și angajamentul asumat
de întreaga sa familie. Deși credincioșia față de Domnul și mântuirea sunt aspecte
care privesc personal pe fiecare, niciodată în procesul de convertire Cuvântul lui
Dumnezeu nu a prezentat familia ca pe altceva decât ceea ce este: o entitate solidară,
cu caracter unitar, reprezentativă și garantă a membrilor ei. Episodul convertirii
temnicerului din Filipi relatează că Pavel și Sila i-au transmis mesajul Domnului atât
acestuia, cât și casei lui; el și toți ai lui au fost botezați pentru că au crezut în Dumnezeu
(Faptele 16:32-34). Nimeni nu a fost obligat să accepte, mai întâi li s-a prezentat
tuturor Evanghelia, dar nimeni nu a fost exclus, nici chiar sclavii.
Iosua s-a declarat garantul familiei sale, luându-și angajamentul de a rămâne
credincioși față de Dumnezeu, el și casa lui. Știa că acest lucru presupune educație,
instruire, prevenire, dragoste și autoritate, și cu toate acestea nu a renunțat, și-a asumat
responsabilitățile și a proclamat ferm adeziunea solidară a casei sale la Dumnezeu.
Cele Zece Porunci fuseseră date într-un context social care integra și responsabiliza
întreaga familie: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos,
care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam
al celor ce Mă urăsc şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc
poruncile Mele” (Exodul 20:5-6). Mai mult, păzirea Sabatului implica toți membrii
căminului (Exodul 20:10).
Să decidem astăzi să Îi slujim lui Dumnezeu cu toată familia. Și nimic să nu ne
îndepărteze de acest obiectiv.

Miercuri, 15 aprilie AVRAAM, SARA ŞI AGAR

Miercuri, 15 aprilie

AVRAAM, SARA ŞI AGAR

Şi Sarai a zis lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba
mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat cele spuse de Sarai.
(Geneza 16:2-3)

Mai multe studii arheologice au dezmințit, în diverse ocazii, teoria care consideră
că patriarhii sunt niște figuri etnice, și nu personaje istorice. Aceste
cercetări au demonstrat că atât numele, cât și faptele patriarhilor biblici corespund
celor consemnate în anale, contracte și legi din epoca în care ei au trăit. Este cazul
relațiilor conjugale care îi leagă pe Avraam, Sara și Agar, a căror bază juridică este
celebrul Cod al lui Hammurabi, păstrat în Muzeul Luvru, din Paris.
Hammurabi a fost un rege amorit din Imperiul Babilonian, care a trăit în secolul
al XVIII-lea î.Hr. și a domnit între 1792 și 1750 î.Hr., ceea ce coincide cu epoca patriarhală.
Îi sunt atribuite compilarea și publicarea unui ansamblu de legi civile gravate
pe o stelă din bazalt negru cu o înălțime de 2,25 metri, cu 39 de coloane, alcătuite din
3 624 de rânduri de scriere cuneiformă. Secțiunile de la 144 la 146 ale acestui text
prescriu că, dacă un om liber era căsătorit cu o preoteasă și ea nu îi putea face copii
din cauză că era sterilă, soția îi putea da soțului drept concubină pe o sclavă a ei,
pentru ca el să îi ridice urmași având copii cu această sclavă. Dacă sclava avea copii,
nu putea invoca acest fapt pentru a deveni egala stăpânei sale și, dacă sclava se umplea
de mândrie față de stăpâna ei, stăpâna nu o putea vinde; trebuia să o însemneze
și să o păstreze printre sclavele ei. Alte texte juridice ale epocii precizează că sclava
năștea pe genunchii stăpânei sale și că fiul care se năștea devenea copilul stăpânei,
cu drepturi succesorale depline.
Avraam și Sara au anticipat planurile Domnului și s-au îndoit de posibilitatea ca
făgăduința să se materializeze. Încrederea în Providență i-a părăsit și, astfel, pentru
ca nașterea unui moștenitor să fie posibilă, au recurs la practicile legale din vremea
lor. Acestea au fost circumstanţele nașterii lui Ismael, fiul sclavei. Dar mai târziu
s-a născut și Isaac, fiul făgăduinței. Doi fii, două descendențe, două popoare rivale
de atunci și până acum, care se înfruntă într-un interminabil război al originilor.
Acesta este rezultatul inevitabil atunci când asimilăm legile și practicile lumii, în loc
să ne încredem pe deplin în Dumnezeu și să ascultăm de poruncile Sale. Căsătorii
aprobate de legile omenești, dar neaprobate de Dumnezeu există și astăzi. Iată de ce
nu trebuie să uităm că există în ceruri un Dumnezeu.
Să decidem astăzi să nu trăim o simulare a vieții spirituale, ci o autentică viață de
credință și de încredere în Tatăl ceresc.

Marți, 14 aprilie O POVESTE DE DRAGOSTE, PROVIDENŢĂ ŞI CREDINŢĂ

Marți, 14 aprilie

O POVESTE DE DRAGOSTE, PROVIDENŢĂ
ŞI CREDINŢĂ

Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta
lui şi el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale.
(Geneza 24:67)

Avraam era deja foarte bătrân când l-a pus pe Eliezer, administratorul lui, să
jure că nu va lua de soție pentru Isaac pe niciuna dintre femeile canaanite, ci
pe una dintre fetele rudelor sale. Așadar, Eliezer a plecat la Nahor, în Mesopotamia,
în căutarea unei soții pentru fiul stăpânului său. Într-o după-amiază, servitorul
s-a oprit la fântână la ora la care femeile ieșeau să ia apă pentru casele lor și
s-a rugat Domnului: „Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu,
Avraam” (Geneza 24:12). Atunci a apărut Rebeca, o tânără „foarte frumoasă” care,
plină de solicitudine, a trecut proba stabilită de Eliezer, dându-i să bea și adăpându-
i și cămilele. Dumnezeu l-a condus pe bătrân la fiica unui nepot al lui Avraam,
răspunzând astfel cu o oportunitate la rugăciunile sale.
Ellen White menționează: „Dacă există un subiect care ar trebui să fie cercetat cu
grijă și în care sfatul persoanelor mai în vârstă și cu mai multă experiență ar trebui
căutat, atunci acesta este subiectul căsătoriei; dacă a fost vreodată un timp când Biblia
a fost necesară ca un îndrumător, dacă a fost vreodată un timp când călăuzirea
divină ar trebui căutată în rugăciune, atunci acesta este înainte de a face pasul acela
care leagă oamenii laolaltă pentru toată viața” (Patriarhi și profeți, p. 158). Eliezer
a prezentat familiei tinerei fete motivul călătoriei sale. Au recunoscut cu toții că
Dumnezeu a intervenit. Au schimbat daruri între ei și apoi majordomul lui Avraam
și familia Rebecăi au pregătit logodna. Și Rebeca? Ea nu a avut nimic de zis? Familia
a întrebat-o: „Vrei să te duci cu omul acesta?” Rebeca a răspuns afirmativ. Răspunsul
său pozitiv a dovedit că ea însăși era o tânără credincioasă: a acceptat să se separe de
ai săi, pentru a începe minunata aventură a unui mariaj sub călăuzirea lui Dumnezeu.
În cele din urmă, au ajuns în Palestina. Rebeca a petrecut lunga călătorie în
liniște, în rugăciune, încrezându-se în Dumnezeu. Relatarea ne spune că Isaac, făcând
o plimbare pe câmp, a intrat în scenă atunci când caravana lui Eliezer se apropia
de locul unde era tabăra lui Avraam. Atunci s-au aflat față în față, pentru prima
dată, Rebeca și Isaac. Răbdarea, credința în Dumnezeu și încrederea în părinții lor
au dat roade: împreună au constituit unul dintre cele mai solide cupluri ale Bibliei.
Dumnezeu ne cunoaște nevoile. Să păstrăm astăzi cu noi făgăduința: „Domnul
să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima” (Psalmii 37:4).