Atunci când S-a înălţat la Tatăl, Hristos nu Şi-a lăsat urmaşii fără ajutor. Spiritul Sfânt, ca reprezentant al Său, şi fiinţele cereşti, ca îngeri păzitori, sunt trimişi pentru a da ajutor celor care, în ciuda marilor greutăţi, duc lupta cea bună a credinţei. Aduceţi-vă aminte întotdeauna că Isus este ajutorul vostru. Nimeni nu înţelege la fel de bine ca El particularităţile caracterelor voastre. El veghează asupra voastră şi, dacă sunteţi dispuşi să fiţi călăuziţi de El, va împrăştia în jurul vostru o influenţă benefică, ce vă va da posibilitatea să faceţi voia Lui în toate.

În această viaţă, noi ne pregătim pentru viaţa viitoare. În curând, va fi o mare reexaminare, în care fiecare suflet care caută să-şi desăvârşească un caracter creştin trebuie să suporte testul întrebărilor cercetătoare ale lui Dumnezeu: Aţi fost voi un exemplu demn de urmat pentru alţii? Aţi vegheat asupra sufletelor ca unii care trebuie să dea socoteală de aceasta? Oştirea cerească manifestă interes pentru tineri şi este extrem de dornică să treceţi cu bine încercarea, ca să puteţi să auziţi aceste cuvinte de aprobare: [17] „Bine, rob bun şi credincios… Intră în bucuria Stăpânului tău.”

Fie ca tinerii să-şi aducă aminte că trebuie să-şi formeze caractere pentru veşnicie aici şi acum şi că Dumnezeu aşteaptă ca ei să facă totul foarte bine. Fie ca persoanele cu mai multă experienţă să vegheze asupra celor mai tineri, iar atunci când văd că sunt ispitiţi, să-i ia deoparte şi să se roage cu şi pentru ei. Domnul va vedea recunoaşterea din partea noastră a sacrificiului de nepreţuit al lui Hristos pentru noi în interesul pe care-l vom arăta în mântuirea celor pe care El a venit să-i salveze. Dacă tinerii Îl vor căuta pe Dumnezeu, El va face ca strădaniile lor să fie eficiente. – Ellen G. White, YI,

21 noiembrie 1911.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *