O, dacă tinerii ar putea aprecia destinul măreţ la care sunt chemaţi! Chibzuiţi bine asupra cărărilor paşilor voştri.

Începeţi-vă lucrarea cu scopuri înalte şi sfinte şi fiţi hotărâţi ca, prin puterea harului lui Dumnezeu, să nu vă abateţi de la cărarea cea dreaptă. Dacă începeţi să mergeţi într-o direcţie greşită, fiecare pas va fi presărat cu pericole şi dezastre şi, dacă veţi continua, vă veţi abate de la cărarea cea dreaptă a adevărului, siguranţei şi succesului. Aveţi nevoie ca mintea să vă fie întărită şi energiile voastre morale să fie înviorate de puterea divină.

Cauza lui Dumnezeu reclamă cele mai înalte performanţe ale unei fiinţe şi, în multe câmpuri de activitate, este nevoie urgentă de tineri cu calificări literare. Este nevoie de oameni în care te poţi încrede că vor trudi pe ogoarele întinse, care acum sunt gata pentru seceriş. Tinerii cu calităţi obişnuite, care s-au consacrat întru totul Domnului, care nu sunt corupţi de viciu şi necurăţii, vor fi încununaţi de succes şi vor avea posibilitatea de a face o lucrare măreaţă pentru Domnul. Fie ca tinerii să dea atenţie avertismentelor şi să fie cu mintea trează.

Cât de mulţi tineri şi-au risipit puterea dată de Dumnezeu în nimicuri şi petreceri fără rost! Cât de multe povestiri dureroase am auzit despre tineri care nu au devenit altceva decât nişte epave umane, din punct de vedere mintal, moral şi fizic, din cauza tolerării viciului! Constituţia lor fizică este ruinată şi utilitatea vieţii lor este risipită datorită îngăduirii plăcerilor păcătoase. [22]

Vă sfătuiesc pe voi, tinerii de astăzi, lipsiţi de griji şi nepăsători, convertiţi-vă şi deveniţi împreună-lucrători cu Dumnezeu. Faceţi ca îndeletnicirea vieţii voastre să fie binecuvântarea şi salvarea altora. Dacă veţi căuta ajutor la

Dumnezeu, puterea Lui lucrând în voi va doborî toate tendinţele opozante şi veţi deveni sfinţiţi prin adevăr. Păcatul este prezent printre tinerii de astăzi într-o proporţie alarmantă, dar scopul pentru care să faceţi tot ce puteţi să fie acela de a salva suflete din puterea lui Satana.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *